Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Dovršen ciklus edukacijsko-praktičnih radionica „Zaposlena žena – neovisna žena“

U petak, 10. travnja, dodjelom diploma polaznicama radionice o provedbi i izradi EU projekata dovršena je provedba drugog ciklusa edukacijsko-praktičnih radionica za nezaposlene žene u okviru projekta „Zaposlena žena – neovisna žena“.

Zdravlje je ljudsko pravo.
DA
NE

Predstavljen prijedlog Strategije LPZ SDŽ

03.04.2015

U petak, 27.ožujka u Županiji splitsko-dalmatinskoj održan je okrugli stol na kojem je predstavljen prijedlog Strategije Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije.

LPZ: Upravljanje lokalnim partnerstvom za zapošljavanje

26.03.2015

U Splitu je 23. ožujka u prostorijama udruge „Zdravi grad“ održana radionica na temu Upravljanje lokalnim partnerstvom za zapošljavanje u okviru projekta „Cluster za društvene inovacije, razvoj i edukaciju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje“, kojoj su prisustvovale i Domine kao članice LPZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

Jezerčica: Trening za osnaživanje ženskih organizacija civilnog društva

19.03.2015

Domine su od 09. do 13. ožujka sudjelovale u treningu za osnaživanje ženskih organizacija civilnog društva održanom u Jezerčici u organizaciji Centra za žene žrtve rata iz Zagreba i partnera na provedbi projekta, Autonomne ženske kuće Zagreb, Centra za razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca, te Udruge žena Nit iz Korenice.

Osmi mart – dan otpora: NE mjerama štednje!

09.03.2015

„8. mart simbol je borbe žena za ljudsku i ekonomsku emancipaciju. Povijest te borbe puna je patnje, nasilja, šutnje i nevidljivosti žena. Javna sfera (pre)dugo je bila svijet bez žena. Novovjeka industrijalizacija učinila ih je vidljivijima uz cijenu iscrpljujućeg rada, bijednih nadnica, života u siromaštvu. Borile su se, ustrajavale, radile i gladovale, pomagale i organizirale štrajkove, mnoge životom platile svoja uvjerenja."