Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

„Ženska reproduktivna prava i anti-feminističke strategije političke desnice“

„Ženska reproduktivna prava i anti-feminističke strategije političke desnice“ naziv je El-fem konferencije kojoj su 14-15.studenog u Berlinu prisustvovale Domine kao predstavnice Ženske mreže Hrvatske.

Oglasna tabla / Najave događanja
Jeste li za kvote ravnopravnosti spolova od najmanje 40%?
Da
Ne

„EU projekti – upravljanje projektnim ciklusom“

14.11.2014

Prva grupa polaznica radionice „EU projekti – upravljanje projektnim ciklusom“, kao sastavni dio projekta „Zaposlena žena – neovisna žena“ koji udruga Domine provodi već treću godinu a financiran je od strane grada Splita, uspješno se suočava sa izazovima pripremanja i planiranja projektne dokumentacije te se educiraju o europskim fondovima i mogućnostima prijave na EU projekte. 

ŽMH: Kvote od najmanje 40% žena na kandidacijskim listama

13.11.2014

Ženska mreža Hrvatske traži od zastupnica i zastupnika da prilikom izmjena izbornog zakonodavstva osiguraju uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u Hrvatskom saboru.

Prigodne razglednice saborskim zastupnicama i zastupnicima

13.11.2014

Udruga Domine pridružuje se akciji Ženske mreže Hrvatske, te zahtjeva od Sabora da donese zakon koji će omogućiti uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u Saboru i drugim tijelima političkog odlučivanja, odnosno poštivanje odredbi zakona o ravnopravnosti spolova.  

LPZ: Radionica o Europskom socijalnom fondu

10.11.2014

U okviru projekta „Cluster za društvene inovacije, razvoj i edukaciju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje“ u Splitu je 07. studenog održana jednodnevna radionica o Europskom socijalnom fondu i mogućnostima financiranja projekata iz tog Fonda.