Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Press konferencija povodom još jednog brutalnog premlaćivanja žene u splitu

24.7. ispred uprave Grada Splita (Banovina) održale smo Press konferenciju povodom još jednom brutalnog premlaćivanja žene u našeg Gradu i Županiji.  Za Domine govorile su Mirjana Kučer, Karmela Šegvić i Banka Čop.

Oglasna tabla / Najave događanja

Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sabora RH posvećena financiranju servisa za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

17.07.2019

Na poziv Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora 4. srpnja prisustvovale smo tematskoj sjednici odbora koja se bavila pitanjem nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Naglasak rasprave bio je na potrebi financiranja provedbe Istanbulske konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Rodna ravnopravnost kao osnova socijalnog partnerstva – projekt „SPARTAK“

01.07.2019

U sklopu projekta ,,SPARTAK - Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost“ provodile smo ciklus radionica pod nazivom ''Rodna ravnopravnost kao osnova socijalnog partnerstva''. Projekt SPARTAK usmjeren je ka rješavanju ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije vezanih za pitanje rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja, financiran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je JU RERA.

„Refugees+“ – transnacionalna suradnja u Belgiji

17.07.2019

Od 24. – 29. lipnja 2019. volonterka Antonia de Castro Burica sudjelovala je na treningu koji se održao u Bruxellesu, Belgiji, a u organizaciji Flamanske agencije za mobilnost JINT  i podršku hrvatske Agencije za mobilnost i EU programe.

Završen edukacijski ciklus arapskog i portugalskog

17.07.2019

20.6.2019. polaznici dviju generacija arapskog i portugalskog jezika uspješno su završili još jedan tromjesečni ciklus. Voditeljica tečaja, Antonia De Castro Burica podijelila je uvjerenja polaznicama i polaznicima koji su uspješno položili ispit provjere znanja. Ukupno je podijeljeno 15 diploma.