Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Akcija "100 lampiona za sto ubijenih žena"

Dan prije nego što je u Hrvatskom saboru konačno ratificirana Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatija kao Istanbulska konvencija, održana je akcija u znak sjećanja na sve žene brutalno ubijene od strane partnera, mladića, muževa, drugih članova obitelji u posljednjih 5 godina, odnosno od potpisivanja do ratifikacije Konvencije.

 

Oglasna tabla / Najave događanja

100 godina ženskog pokreta u Splitu

28.03.2018

U 2018. godini navršit će se sto godina od osnivanja prve organizacije koja se bavila osnaživanjem žena i promicanjem njihovih prava, ali i radila na razvijanju društveno korisnog rada za čitavu zajednicu. Bila je to Ženska narodna zadruga. Njezina osnivačica i prva predsjednica bila je Maja Čulić. Zahvaljujući tim posebnim Splićankama ove godine obilježavamo sto godina ženskog pokreta u Splitu.

Žene, marketing i društvene mreže – završen ciklus radionica za pokretanje vlastitog posla

28.03.2018

O marketingu putem društvenih mreža koji se prije svega obraća korisnicima govorili smo na četvrtoj, završnoj radionici namijenjenoj ženama zainteresiranim za pokretanje vlastitog posla u Vrgorcu. Završio je tako drugi i ujedno posljednji ciklus radionica pod nazivom „Ti to možeš - pokreni vlastiti posao!“, namijenjenih ženama u ruralnim područjima Splitsko - dalmatinske županije kojim smo željele potaknuti nezaposlene žene da prepoznaju priliku u pokretanju vlastitog posla. 

Sastanak sa Županijskim uredom za podršku žrtvama i svjedocima

18.04.2018

Predstavnice udruge Domine u sklopu rada Savjetovališta za žene žrtve nasilja, 28. ožujka posjetile su ured za podršku žrtvama i svjedocima pri splitskom Županijskom sudu. Na sastanku nam se pridružila i Silva Sumić iz Ženske grupe Split s kojom surađuje naše Savjetovalište i Ured za podršku žrtvama i svjedocima.

Nastavljamo s razvijanjem Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Splitsko - dalmatinskoj županiji

27.03.2018

Naš projekt "Lokalnim partnerstvom do svijeta rada" koji ima za cilj jačanje lokalnih partnerstva za zapošljavanje na području Splitsko - dalmatinske županije ušao je u treću fazu - donošenje odluke o financiranju i očekujemo uskoro potpisivanje Ugovora i nastavak intenzivnog rada na razvijanju lokalnih partnerstva za zapošljavanje.