Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

16 dana aktivizma: Konvencija protiv nasilja nad ženama

U okviru obilježavanja međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koja počinje 25. studenog, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava, udruga „Domine“, kao jedna od partnerskih organizacija nevladine udruge Centar za žene žrtve rata – ROSA iz Zagreba, provodi kampanju promoviranja Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Ova Konvencija međunarodni je ugovor i sveobuhvatan pravni okvir koji bi se trebao primijeniti na sve oblike nasilja nad ženama i osigurati sprječavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja, kao i djelotvoran sustav praćenja primjene odredbi Konvencije. Iako je Hrvatska potpisnica Konvencije, za učinkovitost i punu primjenu iste, kao slijedeći i što žurniji korak Vlade RH, nužno je i ratificiranje Konvencije, što je do sada učinilo7 zemalja članica EU.

Udruga „Domine“, kao partnerska organizacija projekta "Udruženim naporima ka novim europskim standardima u zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja", koju provodi 11 organizacija iz regije u okviru IPA partnerskog programa za civilno društvo uz financijsku potporu EU, Ureda za udruge RH, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Grada Zagreba, ovu Kampanju provodi na području SD županije u svrhu promoviranja Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i važnosti njezine ratifikacije od strane Sabora RH.

Kampanju istovremeno provode nevladine organizacije koje se bave borbom protiv nasilja prema ženama u 6 država regije (Hrvatska, Srbija, BiH, Makedonija, Slovenija i Austrija), a aktivnosti volonterski obavljaju partnerske organizacije uz podršku gotovo 200 organizacija iz cijele regije. U svrhu medijske promocije, pored tiskanih materijala (brošura, plakati), pripremljeni su i jedinstveni promotivni i info materijali za radijsku i TV medijsku promociju (radijski i TV spot u prilogu).

Pored medijske promocije, „Domine“ organiziraju uličnu akciju u Marmontovoj ulici u Splitu u utorak 26.studenog s početkom u 12.00 sati, te prezentaciju Konvencije u prostorijama udruge u Bosanskoj 4 u Splitu u srijedu, 27.studenog s početkom u 11.00 sati.

Više o kampanji pročitajte na www.potpisujem.org

Konvencija letak

Konvencija radijski spot

Konvencija TV spot


 

print pdf mail