Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

„Patrijarhalni modeli - žena, majka, kraljica“ radionica u Splitu

U subotu poslijepodne, 21. prosinca, u prostorijama udruge „Domine“ održana je prva radionica u ciklusu o feminizmu, ženama i rodnim odnosima. Na radionici pod nazivom „Patrijarhalni modeli - žena, majka, kraljica“ koju su održale Mirjana Kučer i Valerija Barada, okupilo se 11 sudionica i sudionika.

Kao i u Zagrebu u studenome, kada je istoimena radionica održana u sklopu programa „Politika ženama“, govorilo se o suočavanju žene u Hrvatskoj sa prijetnjama repatrijarhalizacije i retradicionalizacije, odnosno o gubitku stečenih prava žena, čemu pogoduje dubina ekonomske krize s kojom se suočavamo, kao i agresivna kampanja crkve koja zagovara tradicionalne rodne uloge žena i muškaraca u društvu.

U subotu 25. siječnja 2014., biti će održana sljedeća radionica u organizaciji udruge "Domine", „Boginja kao alat osobne i društvene transformacije", pod voditeljstvom Siniše Jovića i Barbare Gaj, o čemu ćemo naknadno objaviti dodatne informacije.

 

print pdf mail