Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Projekt udruge Domine - Učionica demokr(e)acije

Krajem ožujka udruga Domine zajedno sa Ženskom Grupom Donji Lapac počinje sa edukacijskim radionicama u sklopu projekta Učionica demokr(e)acije. Ovaj projekt na području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih realizirati će se s učenicima i učenicama 7. i 8. razreda osnovnih škola sa područja Dalmacije i Like.

U projektu sudjeluju tri osnovne škole: OŠ Grohote Šolta, OŠ Petar Berislavić Trogir i OŠ Donji Lapac (u partnerstvu sa Ženskom Grupom Donji Lapac), u kojima se od sljedećeg tjedna započinje sa provedbom edukacijskih modula. Projekt je zamišljen kao cjelina od 5 modula koji će učenicima predstaviti osnove demokracije, funkcioniranje Europskog parlamenta i glasačkog mehanizma s naglaskom na aktualne nadolazeće izbore za Europski parlament u svibnju 2014.

Cilj je učenicama i učenicima podignuti razinu znanja i vještina o europskim izborima, ljudskim pravima i političkim kampanjama. Putem izrade plakata i susretom u kojemu će usvojene vještine iskušati na lokalnim političarima, ovaj inovativni model pružiti će učenicima i učenicama uvid u tijek funkcioniranja politike na europskoj razini.

Projekt je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
 

print pdf mail