Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Reakcija na prosvjed protiv Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Ženska mreža i Domine zajednički potpisuju Izjavu povodom najavljenih prosvjeda protiv Konvencije vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Od Vlade tražimo hitnu ratifikaciju i dosljednu primjenu! Protivnicima poručujemo, neće proći! Svoju mizoginiju, nametanje reproduktivne uloge ženama ii vraćanje u kantune kuće ne skrivajte iza izmišljenog pojma rodne ideologije!

print pdf mail