Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Projekt za mlade

Grad Split u zadnjem mjesecu godine odobrio je financiranje projekta udruge Domine namijenjenog mladima pod nazivom "Mladi za mlade - trening za trenere (TOT)". Cilj je projekta osnažiti mlade iz udruga, političkih stranaka, institucija i sl. za aktivnije uključivanje u lokalnu zajednicu.

Kroz dva mjeseca koliko projekt traje, mladi će proći temeljnu edukaciju o temama kao što su građanski aktivizam i liderstvo, ljudska prava i mladi te ravnopravnostt spolova. Osim teorijskog znanja imat će priliku osmisliti i provesti projekt koji su prepoznali kao važan, a koji odgovara navedenim temama i aktualan je.

Projekt traje do 31. siječnja i predstavlja nastavak suradnje s Gradom Splitom na području osnaživanja aktivne uloge mladih u društvu.
 

print pdf mail