Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Radionica u Zadru za članice Domina

U sklopu suradnje s doc.dr.sc. Valerijom Barada, članice Domina su u utorak, 19. prosinca posjetile Odjel za socijologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru gdje smo na radionici pod nazivom Sociološki aspekti analize položaja žena u lokalnom dalmatinskom kontekstu predstavile svoje istraživanje koje se bavi problemom nasilja nad ženama.

S obzirom na dosadašnje faze istraživanja, ciljevi ove radionice bili su revidiranje cilja istraživanja s obzirom na lokalni sociološko-kulturni kontekst, potom inicijalno eksperimentalno postavljanje hipoteza na temalju dosadašnjih spoznaja. Istraživanje koje se bavi temom percepcije žena o nasilju provodit će se u prvoj polovini slijedeće godine, a predstavljat će drugu fazu istraživanja.

Voditeljice istraživanja uz suradnju s doc.dr.sc. Valerijom Baradom su Petra Sinovčić i Tea Bubić.

print pdf mail