Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Platforma za reproduktivna prava - vikend strateškog planiranja u Rijeci

Kao članice Platforme za reproduktivna prava sudjelovale smo na strateškom planiranju Platforme, održanom protekli vikend od 02. – 04. veljače 2018. u Rijeci, u organizaciji Udruge za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“ iz Rijeke.

Na intenzivnom strateškom planiranju sudjelovalo je više od 20 predstavnica organizacija, udruga, mreža udruga i aktivistica okupljenih u Platformi za reproduktivna prava iz cijele Hrvatske. Proces strateškog planiranja uspješno je odrađen uz podršku facilitatorice Suzane Jašić, te su dogovoreni ciljevi za operativno djelovanje u narednoj godini. U izuzetno dinamičnoj, kreativnoj i kvalitetnoj raspravi dogovoreni su daljnji pravci razvoja Platforme prvenstveno s ciljem obrane stečenih i unaprjeđenja postojećih reproduktivnih prava u Hrvatskoj.

Članice Platforme posebno su svjesne važnosti donošenja novog Zakona o pravu na pobačaj, koji ni po koju cijenu ne smije ići ispod ostvarenih prava žena na slobodno odlučivanje o vlastitom tijelu koje jamči primjena važećeg Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Podsjećamo, prema odluci Ustavnog suda, postojeći Zakon je ustavan, te se pobačaj u Hrvatskoj ne može zabraniti, no potrebno je osuvremeniti zakon iz 1978. To osuvremenjivanje ne može i ne smije nikako biti na štetu zaštite prava žena na seksualno i reproduktivno zdravlje, a prema preporukama Odbora UN za praćenje provedbe Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, te važećim preporukama i direktivma EU.

Trodnevno strateško planiranje završeno je s konkretnim dogovorima o nastavku rada kroz konkretne akcije i aktivnosti jačanja Platforme.
 

print pdf mail