Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

"Unaprijeđenje rada s ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja" u Kninu

U Kninu je 29. i 30. svibnja održana dvodnevna radionica na kojoj je sudjelovalo sveukupno 10 članica udruge Domine i ZvoniMir iz Knina, dok su kolegice iz Deše poslale pisani izvještaj. Tema radionice je bila unaprjeđenje zajedničke suradnje i rada sa ženama žrtvama nasilja i drugim žrtvama obiteljskog nasilja. Zajedničko vrijeme smo iskoristile na evaluaciju postignutog u prvoj godini provedbe partnerskog programa Savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja. Program se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Imotski, Centrom za socijalnu skrb Drniš, Centrom za socijalnu skrb Korčula, udrugom ZvoniMir i udrugom Deša. 

print pdf mail