Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Sastanak umrežavanja za edukatore u području ljudskih prava

Od 28. 2 do 1.3. 2019. u Zagrebu, Agencija za mobilnost i programe EU u sklopu projekta “Mladi za ljudska prava”, organizirala je sastanak umrežavanja. Na sastanku se okupilo 20 sudionika koji su bili na oba regionalna treninga za buduće edukatore u području ljudskih prava koji su održani u Petrčanima i Orahovici u prošloj godini. Karmela Šegvić predstavljala je Domine te se vratila prepuna novih ideja i potencijalnih suradnji.

Projekt „Mladi za ljudska prava!” posvećen je širenju edukacije o ljudskim pravima u području mladih. Opći ciljevi projekta su sprječavanje nasilne radikalizacije i promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih prava, međukulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva kroz edukaciju o ljudskim pravima.

Glavni ciljevi sastanka umrežavanja bili su poticanje umrežavanja edukatora o ljudskim pravima, predstavljanje primjera dobre prakse iz područja ljudskih prava, unaprjeđivanje kompetencija potrebnih za prijavu kvalitetnih Erasmus + programa, održavanje motivacije sudionika za bavljenje ljudskim pravima.

print pdf mail