Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Fokus grupa: Uključivo društvo i ravnopravnost

Fokus grupa održana 25.04. u prostorijama Grada provodila se kao dio nastavka suradnje s organizacijama civilnog društva i drugim dionicima u Gradu, a u okviru EU projektu „Shaping fair cities“.

Fokus grupe, ukupno tri, koliko ih je danas održano imale su za cilj od sudionika prikupiti informacije o stanju na terenu u određenim tematskim područjima te mišljenja i prijedloge vezane uz načine rješavanja utvrđenih izazova u svrhu definiranja konkretnih razvojnih smjernica u okviru Lokalnog plana za provedbu Agende 2030 za održivi razvoj. Osim prve fokus grupe koja se bavila Održivim ciljem razvoja 5- ravnopravnost spolova u nastavku su održane još dvije fokus grupe, koje su se bavile UN-ovim ciljevima održivog razvoja 11 i 16 i to pod nazivom „Siguran, prilagodljiv i održiv grad,“ od 11 do 13, te od 13 do 15 fokus grupa: „Pravedno i učinkovito društvo“ Fokus grupu vodili su vanjski eksperti iz poduzeća Urbanex iz Zagreba.

Predstavnica Domina, izvršna kordinatorica Mirjana Kučer, istaknula je da ni Republika Hrvatska, koja nije donijela Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti od 2015., niti Grad Split, čije je imenovano Povjerenstvo za ravnopravnost spolova odbilo usvajanje Europsku povelju žena i muškaraca na lokalnoj razini, a u povodu Dana žena, u ožujku ove godine, ne poznaju i ne provode koncept rodne ravnopravnosti. Također je istaknula da su Domine analizirale prije nekih desetak godina lokalne javne politike s obzirom na stupanj integriranosti načela ravnopravnosti te da je tada jedina mjera aktivne politike bilo imenovanje povjerenstva za ravnopravnost spolova. Situacija je danas lošije nego prije deset godina jer se sredstva za poboljšanje položaja žena i promicanje ravnopravnosti u Gradu Splitu stalno smanjuju. Zaključno je navela da je potrebno uraditi analizu potreba i rodni proračun. Servisi za žene, ali i za druge ranjive skupine moraju biti financirani iz proračuna, kako bi se osigurao kontinuitet usluge podrške potrebitim građankama i građanima grada Splita. Gradu nedostaju kapaciteti skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja, nema kriznog centra te sredstva koja se izdvajaju za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji, za ekonomsko i političko osnaživanje žena te za promicanje ravnopravnosti spolova   nisu dovoljna. Ne čudi stoga da malo građana ravnopravnost percipira kao stvarnu vrijednost. Također je na kraju dodala da gradu treba više ulica  i drugih spomenika zaslužnijim ženama jer i na taj način treba pokazati da je Split i grad u kojem žive, djeluju i kojega su zadužile žene. Drugi predstavnici i predstavnice civilnog društva (Platforma Doma mladih, LGBT centar, udruge HELP i MI, Savez nacionalnih manjina i waldorfskog vrtića) te prof. doc.sc. Anči Leburić govorili su o tome da grad ne prepoznaje i nedovoljno izdvaja za uključivo društvo i ravnopravnost svih svojih građanki i građana.

 

print pdf mail