Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Okrugli stol – razvoj civilnog društva u Splitu

12.6.2019. na poziv Kluba mladih Split, Karmela Šegvić i volonterka Nikolina Kozlica prisustvovale su okruglom stolu na temu razvoja civilnog društva u Splitu. Okrugli stol dio je projekta „Spartak“ – socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost, koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

U razgovoru sa predstavnicima/cama različitih organizacija u Splitu dotakli smo se problema zapošljavanja u organizacijama, dobivanja vlastitog prostora za rad, odnosa medija naspram organizacija, kakav je odnos i podrška jedinica lokalne samouprave prema organizacijama kao i rad sa drugim institucijama kao i kojim metodama i načinima rada organizacije pristupaju radi što veće i bolje vidljivosti.

print pdf mail