Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

RadiOna ravnopravnoSTi – prvi Kick-off sastanak Europskih snaga solidarnosti

13.6.2019. Karmela Šegvić bila je na prvom sastanku, a kao predstavnica jedne od 6 organizacija kojima su odobrena bespovratna sredstva za projektne aktivnosti s mladima unutar Europskih snaga solidarnosti.

Sastanak je organizirala Agencija za mobilnost i programe EU na kojem je Agencija dala informacije o ugovornim pravilima, o kvalitativnoj provedbi projekata prije, tijekom i poslije, o financijskim aspektima provođenja projekata te nam je predstavljen primjer dobre prakse Romskog nacionalnog vijeća Zagreb (Udruga koja provodi projekt ESS od početka godine), koji su imali jako inspirativnu prezentaciju svog šesto mjesečnog rada.

„RadiOna ravnopravnoSTi“ projekt je koji provodi 10 volonterki Udruge Domine, a do 30 godina života, uz mentoriranje Karmele Šegvić. Projekt će se provoditi kroz 4 tzv. sobe:

Soba Vinke Bulić – bavit će se praćenjem dobre prakse onih lokalnih samouprava koje su usvojile Europsku povelju o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini te će zagovarati usvajanje iste u Gradu Splitu te Splitsko-dalmatinskoj županiji. Soba Zdravke Krstulović bavit će se zagovaranjem da što više ulica u Splitu dobije ženska imena, a u sklopu toga ćemo napraviti akciju „Sačuvajmo žensko lice grada“. Edukacijska tura „Her story“ također je važan dio ovog projekta jer ćemo kroz nju zapravo osvještavati i učiti građane/ke u lokalnoj zajednici o važnim ženama u prošlosti Splita. Soba Maje Čulić bavit će se  godišnjim akcijama u borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Soba Jelke Perić određena je za pripremu i održavanje 4. noćnog Marša za prava žena u Splitu.

Točne detalje, naravno da vam nećemo još otkriti! Pratite nas i uključite se u Europske snage solidarnosti!

print pdf mail