Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Žena na Mediteranu

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s predstavnicima Zaklade Anna Lindh organizirala je konferenciju s tematskom raspravom "Održivi razvoj (lokalnih zajednica) Euro – Mediterana" u Zadru od 11. do 13. lipnja 2019. godine. Jedna od glavnih tema rasprave je bio i položaj žena na Mediteranu.

Konferencija je druga u nizu konferencija kojima je svrha priprema EuroMed foruma u Šibeniku u travnju 2020. Na ovaj način se dublje diskutiraju teme koje su od iznimne važnosti za područje Euro-Mediterana. U sklopu konferencije govorile su žene iz Hrvatske, Litve, Jordana i Belgije. Predstavljeni su problemi s kojim se žene ne Euro-Mediteranu susreću. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse iz Belgije i Litve o načinima na kojima su se zajednice suočile s problemima nedostatka žena u javnom prostoru te generalne marginaliziranosti žena. Rada Borića je predstavila hrvatske podatke o prisutnosti žena u javnoj politici te rukovodećim pozicijama te sudionike upoznala s trenutnom situacijom na području ženskih prava u Hrvatskoj. Na konferenciji se uz žene na Mediteranu govorilo o održivom razvoju otoka, društvenom poduzetništvu i obnovljivim izvorima energije. Udrugu Domine je na konferenciji predstavljala Petra Sinovčić, voditeljica istraživačko edukacijskog programa.

 

print pdf mail