Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Edukacija volonterki – suradnja s LGBT Centrom Split

Zadnji tjedan listopada, 28. i 30. listopada održane su radionice za volonterke zainteresirane za rad u Savjetovalištu „Maja Čulić“ na temu upravljanja društvenim mrežama te prepoznavanjem nasilja putem interneta.

Radionica za volonterke: Nasilje na društvenim mrežama i Upravljanje društvenim mrežama pripremili su i proveli Nikolina Banić i Mirta Barić iz splitskog LGBT centra s kojim Domine imaju ostvarenu dugogodišnju suradnju. Radionice su provedene kao dio edukativnih radionica i obuke volontera za pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja, a koje su Domine provodile tijekom druge polovice listopada.

Radionice su realizirane kroz podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MRMSOSP) u sklopu jednogodišnjeg projekta „Savjetovalište „Maja Čulić“ za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“.

print pdf mail