Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Okrugli stol Muške i ženske publike u kulturi

Petra Sinovčić sudjelovala je na online okruglom stolu Muške I ženske publike u kulturi - O kulturnim praksama i ukusima muškaraca i žena u Hrvatskoj.

Okrugli stol se održao u četvrtak, 17.prosinca preko ZOOM platforme. Na okruglom stolu izlagali su: Kulturna potrošnja i javne politike, Inga Tomić-Koludrović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar-Split (voditeljica projekta GENMOD); Kulturne prakse i glazbeni ukusi muškaraca i žena u Hrvatskoj, Željka Zdravković, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar –Split; Rodna ravnopravnosti kulturna potrošnja u Hrvatskoj, Miranda Veljačić, Platforma 9,81, Kultura i prostor: uloga društveno-kulturnih centara. Mirko Petrić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar -Split i Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru bio je moderator okruglog stola. Polazište za raspravu na okruglom stolu bili su rezultati anketnog ispitivanja provedenog u okviru projekta "Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive" (GENMOD,HRZZ-IP-2016-06-6010), kojim su dobiveni nacionalno reprezentativni podatci o kulturnoj potrošnji muškaraca i žena. Uz raspravu o tome što nam pribavljeni podatci govore o društvenim procesima u Hrvatskoj, okrugli stol imao je za cilj razmotriti rodne aspekte kulturnih i prostornih javnih politika. Organizatori okruglog stola bili su Projekt "Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive"(GENMOD,HRZZ-IP-2016-06-6010) i udruga civilnog društva za istraživanja u arhitekturi Platforma 9,81.

print pdf mail