Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Analiza lokalnih proračuna – model odgovornog financiranja savjetovališta i skloništa

Putem Zoom platforme Domina u četvrtak, 28. siječnja održan je radni sastanak s Doc. dr. sc. Ana Marijom Sikirić Simčić s Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci. Tema sastanka bila je analiza rodnog proračuna.

Na sastanku su predstavnice domina Tea Bubić, Petra Sinovčić i Mirjana Kučer izmijenile iskustva s prof. Sikirić Simčić o analizi proračuna jedinica lokalne/područne samouprava s obzirom na stupanj integracije rodnih aspekata. Točnije radi se o analizi potreba i proračunskom odgovoru koji uvažava načela ravnopravnosti spolova. Model rodno osjetljivog proračuna Domine zagovaraju pri rješavanju problema financiranja izvaninstitucionalnih usluga skloništa i savjetovanja te drugih oblika pomoći i podrške za žene žrtve nasilja i žrtva nasilja u obitelji.

Analizu Domine provode u okviru trogodišnjeg programa „Mreža ženske podrške – širenje mreže socijalne usluge podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja na području Dalmacije“.

Program financira MRMSOSP iz Poziva za trogodišnji program za razdoblje 2020. do 2023. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“.

print pdf mail