Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Sastanak Ženske mreže Hrvatske

Na sastanku Ženske mreže Hrvatske održanom putem Zoom platforme u petak, 29. siječnja predstavljena je kampanja „Izvadite Nacionalnu iz ladice“. #HoćemoNacionalnu

Cilj sastanka bio je dogovor oko provedbe kampanje za donošenje nove nacionalne politike za ravnopravnost koja nije donesena u posljednjih gotovo 6 godina. Bila je to ujedno prilika da se vrednuje dosadašnja provedba zagovaračkog ad hoc projekta Ženske mreže koji se provodi u okviru Norveškog granta za aktivno građanstvo te planiranje daljnjih aktivnosti Mreže. Na sastanku je sudjelovala Mirjana Kučer.

print pdf mail