Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Ad hoc za krizni centar u Splitu

U ponedjeljak, 1. veljače održan je radni sastanak  kako bi se što kvalitetnije pripremila zagovaračka kampanja za otvaranje kriznog centra za žene preživjele nasilje i žrtve nasilja u obitelji u Splitu. Sastanak je održan putem Zoom platforme.

Na sastanku su predstavnice Domina s dizajnerom Nikolom Križancem finalizirale dogovor oko kampanje za zagovaranje otvaranja kriznog centra  za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Splitu, prvog takve vrste u Hrvatskoj. Ideja o otvaranju centra proizašla je iz iskustva hitnog smještaja žena i drugih žrtava nasilja u obitelji tijekom krize izazvane Covidom – 19.

Kampanja se provodi u okviru zagovaračkog ad hoc projekta Zagovaranje promjene lokalnih javnih politika prema ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji.

Projekt Zagovaranje promjene lokalnih javnih politika prema ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji započeo se provoditi 25. studenog a glavni cilj mu je zagovaranje otvaranja kriznog centra na području Splitsko-dalmatinske županije te osiguranja javnog stambenog fonda za žene preživjele nasilje i žrtve nasilja u obitelji.

Projekt Zagovaranje promjene lokalnih javnih politika prema ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji je podržan sa 4.995,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

 

print pdf mail