Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj podržao projekt udruge Domine

Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u sklopu prvog Poziva za financiranje malih projekta prihvatio projekt udruge Domine pod nazivom ''Rodni proračun kao put k održivoj politici sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji u lokalnoj zajednici'' .

Cilj je projekta analizirati postoje li lokalne javne politike prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u obitelji te jesu li iste kreirane prema načelima rodno osjetljive politike odnosno primjenom rodno osjetljivog proračuna, a sukladno preporukama Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. Kroz projekt će biti izvršena rodna analiza proračuna i uspostavljen model rodnog proračuna kao održivog načina financiranja prevencije i servisa za podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji na lokalnoj razini te ojačana zagovaračka pozicija Domina i lokalnih udruga na području 4 dalmatinske županije na kojima se projekt provodi (Splitsko-dalmatinska; Šibensko-kninska; Dubrovačko-neretvanska i Zadarska).

Projekt financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a i Kraljevine Norveške). Trajanje projekta je 12 mjeseci, od 01.09.2021. do 31.08.2022. i financiran je u iznosu od € 14,981.04

#acfcroatia #acfhrvatska #acfmaliprojekti

print pdf mail