Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

O pravima i ravnopravnosti - serija članaka

U sklopu projekta Savjetovalište „Maja Čulić“ za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljujemo seriju članaka koji će se baviti temama iz područja obiteljskog, kaznenog, socijalnog i radnog prava, kao što su: prekršajni postupak, pravo žrtava, djelovanje policije i centara za socijalnu skrb, zaštitne mjere, postupci obiteljskog savjetovanja i obiteljske medijacije, ali i temom ekonomskog nasilja i prava žrtava nasilja na radnom mjestu.

Normativni okvir nasilja u obitelji u Hrvatskoj - kojim pravnim aktima se regulira?

Nasilje nad ženama i u obitelji – međunarodni i europski pravni izvori

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Kaznenopravni i prekršajnopravni aspekt nasilja nad ženama i u obitelji – 1. dio

Kaznenopravni i prekršajnopravni aspekt nasilja nad ženama i u obitelji – 2. dio - PRAVA ŽRTAVA

Kaznenopravni i prekršajnopravni aspekt nasilja nad ženama i u obitelji – 3. dio

Besplatna pravna pomoć

 

print pdf mail