Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Rodno uvjetovano nasilje i rodni stereotipi

U petak, 30. listopada Tea Bubić i Petra Sinovčić održale su u Dominama edukativnu radionicu za volonterke u savjetovalištu koja se bavila temom rodino uvjetovanog nasilja i rodnih stereotipa.

Posljednja u nizu edukativnih radionica namijenjenih obuci volonterki koje žele pružati pomoć i podršku ženama preživjelim nasilje i žrtvama nasilja u obitelji održana je zadnji vikend u listopadu u Dominama. Radionica se bavila propitivanjem rodnih stereotipa i odgovorima na pitanje zašto je nasilje kojem su žene svakodnevno izložene rodno uvjetovano.

S održavanjem ove radionice ujedno je završio prvi ciklus obuke volonterki za rad u savjetovalištu „Maja Čulić“.

Ova aktivnost dio je programa podrške MRMSOSP savjetovališta „Maja Čulić“ kroz jednogodišnji projekt „Savjetovalište „Maja Čulić“ za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“.

print pdf mail